Een samenzwering aan het hof / La Vanguardia

Een kleurrijk beeld van de machtsstrijd en intriges aan het Spaanse hof met bijzondere aandacht voor de onderschatte rol van vrouwen in die samenleving.